Vēsture

bburu kuģa „Libava” būvniecība tika uzsākta 2007. gada maijā Petrozavodskas kuģu būvētavā „Varjag” un pabeigta 2008. gada septembrī. Būvniecības darbi veikti pēc visām tradīcijām un priekšnoteikumiem, kādi bija noteikti trīs gadsimtus atpakaļ. Projektējot kuģi, tika izpētīti muzeju materiāli. Galvenais izziņas avots bija oriģinālie holandiešu kuģu zīmējumi, kas glabājas Jūras-kara muzejā Sanktpēterburgā, tika izmantotas arī vācu vēsturnieku grāmatas. Par pamatu projektam ņemta holandiešu herren-jahta ar mazu iegrimi, ko izmantoja aristokrāti gan izklaidei, gan sava stāvokļa apliecināšanai.